single.php

content.php

Avízo výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova – čl. 20 konečně je tady

Informujeme zájemce, že MAS Jablunkovsko připravuje jarní kolo výzvy č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva bude tentokrát zaměřená na čl. 19.1 b) – Podpora malých a středních podnikatelů a dlouho očekávaný čl. 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech zaměřený na podporu malých investičních projektů neziskových organizací, základních a mateřských škol a drobné infrastruktury v obcích.

Předpokládaný termín vyhlášení – duben 2020

Doporučujeme žadatelům konzultace svých záměrů. Základní podmínkou všech záměrů čl. 20 je soulad projektu se strategickým dokumentem obce/města a dále registrace v Evidenci skutečných majitelů. Tato podmínka se netýká obcí, DSO, organizací zřizovaných nebo ze 100% vlastněných ÚSC, školských organizací, církví a jimi zřizovaných organizací.