AKTUALITY

content-novinky.php

Šablony III vyhlášeny

Šablony III vyhlášeny

Zveřejněno: 01.04.2020

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu...

Číst dále...

content-novinky.php

Sdělení řídícího orgánu OP VVV

Sdělení řídícího orgánu OP VVV

Zveřejněno: 31.03.2020

Jako Řídicí orgán OP VVV si jsme vědomi možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládáme příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže...

Číst dále...

content-novinky.php

Personální šablony ZŠ a MŠ- pomůcka pro realizátory

Personální šablony ZŠ a MŠ- pomůcka pro realizátory

Zveřejněno: 19.03.2020

MŠMT vydalo dokument k personálním šablonám – ke stažení ZDE . Dokument vznikl na základě zjištění kontrol na místě a na základě dotazů škol. Upozorňuje na standardní výpočet pracovní doby v personálních šablonách a na požadavek...

Číst dále...

content-novinky.php

Akce Šije celé Česko

Akce Šije celé Česko

Zveřejněno: 19.03.2020

Obracíme se na Vás s prosbou pomoci našim neziskovým organizacím, poskytovatelům sociálních služeb při šití roušek. Materiálů na šití je dostatek, ale schází osoby, které by se zapojily. Roušky chybí jak pracovníkům, pečovatelům tak...

Číst dále...

content-novinky.php

Avízo výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova – čl. 20 konečně je tady

Avízo výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova – čl. 20 konečně je tady

Zveřejněno: 10.03.2020

Informujeme zájemce, že MAS Jablunkovsko připravuje jarní kolo výzvy č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva bude tentokrát zaměřená na čl. 19.1 b) – Podpora malých a středních podnikatelů a dlouho očekávaný čl....

Číst dále...

content-novinky.php

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

Zveřejněno: 10.02.2020

MAS Jablunkovsko zahájilo realizaci projektu s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov“. Projekt získal podporu v rámci výzvy č. 106 Operačního programu Zaměstnanost a bude realizován po dobu dvou let. Našim cílem...

Číst dále...

content-novinky.php

Výběrové řízení na pozici Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb

Výběrové řízení na pozici Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb

Zveřejněno: 13.12.2019

MAS Jablunkovsko, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb“ pro ORP Jablunkov.  Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou, výhodou vzdělání v sociálních službách, aktivní samostatný přístup, dobré komunikační,...

Číst dále...

content-novinky.php

„Ukliďme Jablunkovsko“ dopadlo na jedničku

„Ukliďme Jablunkovsko“ dopadlo na jedničku

Zveřejněno: 07.10.2019

Tento ročník byl pro nás prvotinou. Ačkoli předpověď počasí byla hrůzostrašná, nakonec nám vyšlo na jedničku. Přesto to ovšem ovlivnilo počet účastníků. Nakonec se sešlo 11 dobrovolníků s chutí do práce, včetně zástupce Mladých...

Číst dále...

content-novinky.php

Tip na výlet

Tip na výlet

Zveřejněno: 24.09.2019

Srdečně Vás zveme na již tradiční akci naší spřátelené MAS.

Číst dále...

content-novinky.php

Ukliďme Česko, ukliďme Jablunkovsko

Ukliďme Česko, ukliďme Jablunkovsko

Zveřejněno: 09.09.2019

V pátek, 4. října, proběhne pod záštitou MAS Jablunkovsko akce, kterou většina z Vás dobře zná z jarního období. My jsme se rozhodli uklidit naše krásné Beskydy v závěru turistické sezóny. Partnery akce jsou...

Číst dále...

content-novinky.php

Oznámení o změně výzvy č. 9 IROP

Oznámení o změně výzvy č. 9 IROP

Zveřejněno: 06.09.2019

Oznamujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že celková výše finančního požadavku ze strany žadatelů přesáhla výši alokace, dochází k navýšení alokace v rámci výzvy MAS Jablunkovsko s názvem „Výzva č. 9 – MAS Jablunkovsko – IROP –...

Číst dále...

content-novinky.php

Úspěšné ukončení projektu na podporu zaměstnanosti – „Umíme se domluvit“

Úspěšné ukončení projektu na podporu zaměstnanosti – „Umíme se domluvit“

Zveřejněno: 05.09.2019

MAS Jablunkovsko v rámci partnerství s Kvalifikační a personální agenturou, o.p.s. od 1. 9. 2017 po dobu dvou let podporovalo aktivní zaměstnávání na Jablunkovsku. V rámci projektu jsme realizovali poradenství, vzdělávání a vytvořili 23 dotovaných pracovních...

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko a Země Živitelka 2019

MAS Jablunkovsko a Země Živitelka 2019

Zveřejněno: 27.08.2019

Národní síť místních akčních skupin se již tradičně účastnila významné akce Země Živitelka v Českých Budějovicích. Je nám velkou ctí, že projekt na výstavbu naučné stezky v Hrádku byl vybrán jako jeden z mála...

Číst dále...

content-novinky.php

Doporučená osnova podnikatelského plánu

Doporučená osnova podnikatelského plánu

Zveřejněno: 24.07.2019

V souvislosti s výzvou MAS PRV4 zveřejňujeme, pro zjednodušení vypořádávání přípomínek k žádostem, doporučenou osnovu podnikatelského plánu. Osnova ke stažení zde.

Číst dále...

content-novinky.php

Novinky v dotacích MAS na další období

Novinky v dotacích MAS na další období

Zveřejněno: 18.07.2019

Od roku 2020 se můžete těšit na nové dotační oblasti, které MAS Jablunkovsko zařadila mezi svá již „tradiční“ témata. Novinkou bude tzv. článek 20 v rámci Programu rozvoje venkova. A co si pod „článkem...

Číst dále...

content-novinky.php

Výzva IROP 15

Výzva IROP 15

Zveřejněno: 24.06.2019

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 15. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 15 – MAS...

Číst dále...

content-novinky.php

Seminář spojený s lidovým jarmarkem

Seminář spojený s lidovým jarmarkem

Zveřejněno: 14.06.2019

MAS Jablunkovsko Vás srdečně zve na seminář spojený s lidovým jarmarkem, a to dne 22. 6. 2019 do Bystřice. Seminář se uskuteční v novém informačním centru a muzeu Bystřice – Muz-ic. Lidový jarmark je...

Číst dále...

content-novinky.php

Avízo výzvy PRV 4

Avízo výzvy PRV 4

Zveřejněno: 26.04.2019

Dne 9. 5. 2019 bude MAS Jablunkovsko výhlášovat výzvu z Programu rozvoje venkova č. 4. Podporovanými oblastmi budou investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a neproduktivní investice v lesích. Sběr žádostí bude probíhat...

Číst dále...

content-novinky.php

MAS pomáhá s kotlíkovými dotacemi

MAS pomáhá s kotlíkovými dotacemi

Zveřejněno: 26.04.2019

MAS Jablunkovsko se zapojila do realizace kotlíkových dotací pro obce BYSTŘICE, NÝDEK a město JABLUNKOV. Úloha MAS je poradenství, pomoc při podání žádosti o kotlíkovou dotaci, shromáždění potřebných příloh k žádosti a v konečné...

Číst dále...

content-novinky.php

Školení žadatelů mělo velký úspěch

Školení žadatelů mělo velký úspěch

Zveřejněno: 22.02.2019

Dne 21. 2. 2019 proběhlo v areálu Zážitkového centra Ursus v Dolní Lomné školení žadatelů pro výzvy Operačního programu Životní prostředí, které MAS Jablunkovsko vyhlásilo 1. 2. 2019. Všem děkujeme za hojnou účast. Z...

Číst dále...

content-novinky.php

Vyhlašujeme první výzvy zaměřené na životní prostředí

Vyhlašujeme první výzvy zaměřené na životní prostředí

Zveřejněno: 01.02.2019

Jsme velice rádi, že jsme mohli rok 2019 odstartovat revoluční aktivitou na území MAS Jablunkovsko, a to výhlášením dvou výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí. První výzva je zaměřena na realizaci ÚSES (úzení...

Číst dále...

content-novinky.php

Oznámení o změně výzvy IROP č. 11

Oznámení o změně výzvy IROP č. 11

Zveřejněno: 30.11.2018

Oznamujeme, že vzhledem k technickým problémům s finalizací žádostí o podporu, dochází ke změně termínu pro předkládání žádostí o podporu v rámci výzvy MAS Jablunkovsko s názvem „Výzva č. 11 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora...

Číst dále...

content-novinky.php

Výzva k podávání žádostí o značku Górolsko Swoboda regionální produkt

Výzva k podávání žádostí o značku Górolsko Swoboda regionální produkt

Zveřejněno: 15.11.2018

Věnujete se řemeslu, ručním pracím či potravinářské činnosti na území mikroregionu Górolsko Swoboda? Chcete se zapojit do společenství, kterému záleží na tradicích a rozvoji tohoto krásného regionu? Přihlaste svůj produkt do certifikace značkou Górolsko Swoboda originální produkt! Všichni noví zájemci se mohou...

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko podporuje projekty zlepšující životní prostředí

MAS Jablunkovsko podporuje projekty zlepšující životní prostředí

Zveřejněno: 04.10.2018

Po několika měsících usilovné práce se MAS Jablunkovsko podařilo získat finanční prostředky, které budou určeny ke zlepšení životního prostředí. Tyto finance pochází z Operačního programu Životní prostředí a místní akční skupina je bude přerozdělovat...

Číst dále...

content-novinky.php

Oznámení o změně výzvy IROP 9

Oznámení o změně výzvy IROP 9

Zveřejněno: 14.09.2018

Oznamujeme, že vzhledem k časové náročnosti při přípravě žádostí o podporu a vzhledem k dlouhým administrativním postupům při vyřizování povinných příloh k žádosti o podporu, dochází ke změně termínu pro předkládání žádostí o podporu v...

Číst dále...

content-novinky.php

Výzva IROP 13

Výzva IROP 13

Zveřejněno: 04.09.2018

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 13. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 13 – MAS...

Číst dále...

content-novinky.php

Výzva IROP 12

Výzva IROP 12

Zveřejněno: 27.08.2018

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 12 – MAS...

Číst dále...

content-novinky.php

Září = měsíc nabitý akcemi

Září = měsíc nabitý akcemi

Zveřejněno: 22.08.2018

Pojďte se společně s námi účastnit pestrých akcí v našem regionu. Letošní září je neobvykle nabité různými akcemi, seminářemi a setkáními, na které Vás srdečně zveme. 6. 9. 2018 – Hrčava – Akce s...

Číst dále...

content-novinky.php

Výzva IROP 9

Výzva IROP 9

Zveřejněno: 07.08.2018

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 9 – MAS...

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko, z.s. obhájila certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb

MAS Jablunkovsko, z.s. obhájila certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb

Zveřejněno: 17.07.2018

Že ještě neznáte nejvýchodnější region České republiky? Zavítejte do Jablunkovska! Malebné území je protkáno sítí turistických stezek a cyklotras, které vás provedou Těšínskými Beskydami. O rozvoj oblasti se aktivně stará MAS Jablunkovsko, z. s. Živé...

Číst dále...

content-novinky.php

Velký úspěch Bystřice a Hrádku v soutěži Vesnice roku 2018

Velký úspěch Bystřice a Hrádku v soutěži Vesnice roku 2018

Zveřejněno: 13.07.2018

V letošním roce byl vyhlášen již čtyřiadvacátý ročník prestižní soutěže Vesnice roku. Celkem se přihlásilo 228 obcí z celé České republiky. Z Moravskoslezského kraje se do soutěžního klání pustilo 17 obcí. Mezi ně patří...

Číst dále...

content-novinky.php

Mistrovství Moravskoslezského kraje v orbě, 8. 9. 2018

Mistrovství Moravskoslezského kraje v orbě, 8. 9. 2018

Zveřejněno: 11.07.2018

Oslovujeme vás se zajímavou pozvánkou na 1. ročník mistrovství v orbě Moravskoslezského kraje. Akci pořádá Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava –  Purkyňova 12, 746 01 Opava. Více informací zde.

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko napomohlo akci „První pomoc = > zachraň život“

MAS Jablunkovsko napomohlo akci „První pomoc = > zachraň život“

Zveřejněno: 11.06.2018

8. června 2018 se uskutečnil již tradiční akce zaměřená na poskytování první pomoci, kterou pořádá Kvalifikační a personální agentura v Třinci společně s městem Třinec. Žáci osmých tříd z Jablunkovska, Třinecka a Českotěšínska se...

Číst dále...

content-novinky.php

Seminář Vlez v les

Seminář Vlez v les

Zveřejněno: 04.06.2018

Srdečně zveme na velice zajímavý seminář Vlez v les, jehož tématem les, jak jej zpřístupnit návštěvníkům, ale zároveň jej chránit. Více informací naleznete zde.

Číst dále...

content-novinky.php

Rekvalifikace ZDARMA díky MAS Jablunkovsko

Rekvalifikace ZDARMA díky MAS Jablunkovsko

Zveřejněno: 21.05.2018

Zapojte se do projektu „Umíme se domluvit“ a využijte tak velké množství rekvalifikací zcela zdarma. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Číst dále...

content-novinky.php

Výzva PRV č. 3

Výzva PRV č. 3

Zveřejněno: 12.02.2018

MAS Jablunkovsko dne 1. 2. 2018 vyhlašuje výzvu č. 3 k předkládání žádosti o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. Informace k výzvě a dokumenty ke stažení ZDE.  

Číst dále...

content-novinky.php

Výzva č.7 IROP

Výzva č.7 IROP

Zveřejněno: 11.02.2018

    Text Výzvy Př.č.1 kriteria formální a přijatelnost Př.č.2 Kriteria věcného hodnocení Interní postupy MAS Jablunkovsko ke schválení PV MAS

Číst dále...

content-novinky.php

Školení pro žadatele a příjemce k výzvě MAS č.7

Školení pro žadatele a příjemce k výzvě MAS č.7

Zveřejněno: 11.02.2018

Dne 15. 1. 2018 se v objektu Gorolského turistického informačního centra v Mostech u Jablunkova uskutečnilo Školení pro žadatele a příjemce k výzvě č. 7 Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na podporu infrastruktury zařízení...

Číst dále...