AKTUALITY

content-novinky.php

Aktuality k NZÚ Light

Aktuality k NZÚ Light

Zveřejněno: 25.04.2023

Přehled hlavních změn nových podmínek NZÚ Light: • 2. 5. 2023 – vyhlášení nové výzvy, zveřejnění podmínek a zahájení příjmu žádostí (30. 4. 2023 ukončení příjmu ve stávající výzvě) • alokace výzvy 3 mld....

Číst dále...

content-novinky.php

Běh pro hospic

Běh pro hospic

Zveřejněno: 24.04.2023

BĚH PRO HOSPIC je akce pořádána v rámci celostátní kampaně www.behyprohospice.cz. Plánované běhy 2023 TŘINEC – úterý 13. června 2023 od 15.00 hodin NÝDEK – čtvrtek 25. května 2023 od 15.00 hodin HRÁDEK –...

Číst dále...

content-novinky.php

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

Zveřejněno: 18.04.2023

Dobročinná akce „Kola pro Afriku“ MAS Jablunkovsko ve spolupráci s obcí Bystřice a firmou SMOLO připravili sběr jízdních kol pro Afriku. Sběr bude probíhat celý měsíc KVĚTEN 2023 ve všední dny od 8:00 do...

Číst dále...

content-novinky.php

Valná hromada ENERKOM Jablunkovsko, z.s.

Valná hromada ENERKOM Jablunkovsko, z.s.

Zveřejněno: 10.03.2023

Zveřejňujeme pozvánku na valnou hromadu ENERKOM Jablunkovsko, z.s. Valná hromada je veřejná a mohou se zúčastnit i ostatní zájmeci o spolupráci v oblasti komunitní energetiky na Jablunkovsko a Třinecku. Datum konání: 21. 3. 2023...

Číst dále...

content-novinky.php

Výzva PRV 9

Výzva PRV 9

Zveřejněno: 01.03.2023

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v...

Číst dále...

content-novinky.php

Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko

Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko

Zveřejněno: 28.02.2023

Termín realizace: 1.1.2023 – 31.12.2025 Výše dotace: 8 747 172,00 Kč Číslo a název prioritní osy: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Registrační...

Číst dále...

content-novinky.php

Komunitní energetika – ENERKOM JABLUNKOVSKO, z.s.

Komunitní energetika – ENERKOM JABLUNKOVSKO, z.s.

Zveřejněno: 31.01.2023

MAS Jablunkovsko iniciovalo vznik energetické komunity na zásadách komunitní energetiky s názvem ENERKOM JABLUNKOVSKO, z.s. Ústavující valná hromada spolku proběhla dne 19. 7. 2022. Z 20- ti přítomných příznivců energetiky z řad obcí, podnikatelů...

Číst dále...

content-novinky.php

EnKoMAS Jablunkovsko a Třinecko

EnKoMAS Jablunkovsko a Třinecko

Zveřejněno: 03.01.2023

Zapojili jsme se do vznikající sítě Energetických Koordinátorů Místních Akčních Skupin (EnKoMAS). Na zahájení provozu jsme získali podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu – „Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)“, číslo výzvy...

Číst dále...

content-novinky.php

Koordinátor sociálních a návazných služeb MAS Jablunkovsko

Koordinátor sociálních a návazných služeb MAS Jablunkovsko

Zveřejněno: 02.01.2023

Pokračujeme v práci koordinátora sociáních a návazných služeb v regionu MAS Jablunkovsko. Reagujeme tak na výstupy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Jablunkov, jeho ž jsme zpracovateli a nositeli. Plníme tak jeden z...

Číst dále...

content-novinky.php

Pomáháme s Novou Zelenou Úsporám LIGHT

Pomáháme s Novou Zelenou Úsporám LIGHT

Zveřejněno: 25.11.2022

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) připravily program Nová zelená úsporám Light (NZÚL). Program je určen pro jednoduchá opatření přinášející úspory energii nejvíce zranitelným skupinám...

Číst dále...

content-novinky.php

Kultura a tradice to nám chutná nejvíce

Kultura a tradice to nám chutná nejvíce

Zveřejněno: 24.11.2022

          Společně s MAS Opavsko a MAS Pobeskydí realizujeme projekt spolupráce financovaný z Programu rozvoje venkova, opatření 19.3.1. Cílem projektu je propagace území SCLLD – Opavského Slezska, Pobeskydí a Jablunkovska, výrobků,...

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko podpoří rozvoj venkovských oblastí

MAS Jablunkovsko podpoří rozvoj venkovských oblastí

Zveřejněno: 28.07.2022

Dne 22. 7. 2022 programový výbor doporučil k financování 18 projektů Programu rozvoje venkova. Celková částka podpory činí 7 348 858,- Kč. Díky naší podpoře budou realizovány traily na lesních pozemcích k usměrnění cyklistů....

Číst dále...

content-novinky.php

Žádosti přijaté v rámci výzvy č. 8 Programu rozvoje venkova

Žádosti přijaté v rámci výzvy č. 8 Programu rozvoje venkova

Zveřejněno: 23.05.2022

Zveřejnili jsme seznam žádostí přijatých do naší výzvy v rámci Programu rozvoje venkova. Celkem bylo přijato 19 žádostí a celková výše požadované dotace ze strany žadatelů činí 7 919 561,- Kč a mírně převyšuje...

Číst dále...

content-novinky.php

Zpřesnění pravidel 19.2.1.

Zpřesnění pravidel 19.2.1.

Zveřejněno: 25.04.2022

Upozorňujeme, že dne 13. 4. 2022 bylo podepsáno zpřesnění Pravidel 19.2.1 pro Výzvy MAS Státního zemědělského intervenčního fondu. Úpravu Pravidel si můžete stáhnout také na www.szif.cz.  

Číst dále...

content-novinky.php

Veřejné projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

Veřejné projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

Zveřejněno: 23.03.2022

Dvouletá práce nad aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov na období je u konce. Zbývá poslední fáze projednání dokumentu s regionem, veřejností a závěrečné schválení všemi aktéry sociálních a návazných služeb na...

Číst dále...

content-novinky.php

Podpora propagace Jablunkovska

Podpora propagace Jablunkovska

Zveřejněno: 18.01.2022

Koncem roku 2021 jsme úspěšně realizovali projekt zaměřený na podporu propagace regionu. Hlavní aktivitou projektu byla aktualizace katalogu producentů a vydání novin „U nas v GOROLSKI SWOBODZIE“. Projekt jsme připravili a realizovali s dlouholetým...

Číst dále...

content-novinky.php

Podpora propagace Jablunkovska

Podpora propagace Jablunkovska

Zveřejněno: 18.01.2022

MAS Jablunkovsko získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je doplnění ucelené propagace území MAS Jablunkovska jako regionu s tradičním způsobem života, tradiční kulturou a snahou podporovat udržování tradic a řemeslných dovedností. Aktivity...

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko schválilo další záměry pro rozvoj sociálních služeb

MAS Jablunkovsko schválilo další záměry pro rozvoj sociálních služeb

Zveřejněno: 08.12.2021

Dne 29. 11. 2021 programový výbor doporučil k financování dva záměry předložené do výzvy MAS č. 19 – Podpora rozvoje sociální infrastruktury. Díky financím proběhne rekonstrukce Denního stacionáře sv. Josefa v Jablunkově včteně nové...

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko podpoří bezpečnost na komunikacích

MAS Jablunkovsko podpoří bezpečnost na komunikacích

Zveřejněno: 08.12.2021

Informujeme, že dne 29.11.2021 programový výbor doporučil k financování další projekty v oblasti bezpečné dopravy. Zájem ze strany žadatelů převýšil finanční prostředky ve výzvě MAS Jablunkovsko č. 18 – Udržitelná doprava – bezpečnost a...

Číst dále...

content-novinky.php

Probíhá průzkum zájmu o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva

Probíhá průzkum zájmu o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva

Zveřejněno: 13.10.2021

Krajský úřad spustil průzkum zájmu o výměnu zdrojů tepla, které nesplňují emisní limity. Zájemci mají možnost vyplnit formulář, který naleznete na odkazu: https://lokalni-topeniste.msk.cz/. Program, do kterého se budete moci přihlásit, bude spuštěn pravděpodobně ve...

Číst dále...

content-novinky.php

Výzva k zapojení do akčního plánu Operačního programu OPZ+

Výzva k zapojení do akčního plánu Operačního programu OPZ+

Zveřejněno: 06.10.2021

Máte chuť se zapojit v oblastech komunitního života, dobrovolnictví, domácí a paliativní péče a mnoha dalších směrech, které mohou pomoci v řešení nepříznivých sociálních, životních, pracovních situacích? Máte zkušenosti nebo záměry v oblastech komunitního...

Číst dále...

content-novinky.php

Pracovní skupiny projektu SPRSS

Pracovní skupiny projektu SPRSS

Zveřejněno: 06.10.2021

V rámci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb byly vytvořeny tři pracovní skupiny. Názvy a témata řešení v jednotlivých pracovních skupinách viz příloha. PS projektu SPRSS

Číst dále...

content-novinky.php

Seznam přijatých žádostí výzev MAS č. 18 a 19

Seznam přijatých žádostí výzev MAS č. 18 a 19

Zveřejněno: 09.09.2021

Zveřejnili jsme seznam žádostí podaných do výzev MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu č. 18 – Udržitelná doprava a č.  19 – Podpora rozvoje sociální infrastruktury. Celkem bylo přijato 7 projektů a výše...

Číst dále...

content-novinky.php

Pozvánka na setkání k ustavení pracovních skupin v rámci projektu SPRSS

Pozvánka na setkání k ustavení pracovních skupin v rámci projektu SPRSS

Zveřejněno: 07.09.2021

MAS Jablunkovsko si Vás dovolují pozvat na setkání k ustavení pracovních skupin v rámci projektu Střednědobý pláno rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov. Více informací v přiložené pozvánce. Pozvánka na ustavující setkání PS

Číst dále...

content-novinky.php

Mezinárodní konference držitelů certifikátu Asociace regionálních značek

Mezinárodní konference držitelů certifikátu Asociace regionálních značek

Zveřejněno: 06.09.2021

Regionálním producentům a držitelům certifikátu Asociace regionálních značek nabízíme možnost účasti a prezentace na mezinárodní konferenci „Upevňování partnerství slovenských a českých místních akčních skupin prostřednictvím zvyšování povědomí o významu podpory regionální ekonomiky“ . Oznam...

Číst dále...

content-novinky.php

Kontrolní listy výzev 18 a 19 IROP

Kontrolní listy výzev 18 a 19 IROP

Zveřejněno: 12.08.2021

Do ostatní dokumentace výzvy č. 18 – MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – bezpečnost a bezbariérovost na komunikacícha výzvy č. 19 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastrukturyjsme vložili...

Číst dále...

content-novinky.php

Připomínkovací řízení strategie

Připomínkovací řízení strategie

Zveřejněno: 05.08.2021

Zahájili jsme připomínkovací řízení a finální projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021 – 2027. Připomínky lze zasílat do 20.8.2021. Pokud se chcete podílet na rozvoji regionu, máte jedinečnou možnost...

Číst dále...

content-novinky.php

Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci výzvy č. 7 PRV

Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci výzvy č. 7 PRV

Zveřejněno: 02.07.2021

V dokumentaci k výzvě č. 7 Programu rozvoje venkova jsme zveřejnili seznam vybraných a nevybraných žádostí o podporu. Z celkové alokace výzvy bude vyčerpáno rekordních 9,5 mil. Kč a podpořeno celkem 31 projektů.

Číst dále...

content-novinky.php

Nejlepší nápad – ZMĚNA TERMÍNU !!!

Nejlepší nápad – ZMĚNA TERMÍNU !!!

Zveřejněno: 29.04.2021

Informujeme, že z mnoha objektívních důvodů jsme prodloužili termín pro příjem nápadů a projektů do soutěže „NEJLEPŠÍ NÁPAD„. Jedním z důvodu je i rozšíření organizací a měst, které mají zájem o zapojení do projektu....

Číst dále...

content-novinky.php

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí

Zveřejněno: 29.04.2021

Zveřejnili jsme seznam žádostí podaných do výzvy MAS Jablunkovsko č.7 v rámci Programu rozvoje venkova. Celkem bylo podáno 33 žádostí a celková požadovaná výše dotace je 10 118 403,- Kč.

Číst dále...

content-novinky.php

Konzultace k výzvě PRV 7

Konzultace k výzvě PRV 7

Zveřejněno: 19.04.2021

Již jenom tři dny máte možnost předkládat žádosti o podporu do naší výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova. Upozorňujeme, že poslední den výzvy, tedy 21. 4., máme neodkladné pracovní povinnosti a nebudeme moci se...

Číst dále...

content-novinky.php

VEŘEJNÉ ON-LINE PROJEDNÁVÁNÍ TÉMATIKY SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA JABLUNKOVSKU

VEŘEJNÉ ON-LINE PROJEDNÁVÁNÍ TÉMATIKY SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA JABLUNKOVSKU

Zveřejněno: 16.04.2021

MAS Jablunkovsko, Vám v rámci projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov“ nabízí možnost podílet se na nastavení sociálních a souvisejících služeb na Jablunkovsku. Toto veřejné projednávání je určeno pro různorodé skupiny občanů:...

Číst dále...

content-novinky.php

Avízo výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova

Avízo výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova

Zveřejněno: 12.02.2021

Informujeme zájemce, že MAS Jablunkovsko připravilo výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva bude tentokrát zaměřena na všechna opatření v rámci strategie MAS a její alokace bude rekordní. Podporován bude:čl. 17.1.a) –...

Číst dále...

content-novinky.php

Nejlepší nápad

Nejlepší nápad

Zveřejněno: 10.02.2021

Společně se Střední školou Jablunkov a spolkem I4U zahajujeme první ročník soutěže žáků a studentů „Nejlepší – nápad“. Cílem soutěže je motivace mladé generace ke hledání nových a inovatívních myšlenek a nápadů, podpora a...

Číst dále...

content-novinky.php

Výzvy MAS v roce 2021

Výzvy MAS v roce 2021

Zveřejněno: 12.01.2021

Aktualizovali jsme harmonogram výzev MAS Jablunkovsko na rok 2021. Dotaci lze získat na výstavbu komunikací pro pěší, bezpečnostní prvky na komunikacích, ale také na vybavení potřebné pro sociální služby, komunitní centra. Z Programu rozvoje...

Číst dále...

content-novinky.php

Podpora školství a sociálního podnikání

Podpora školství a sociálního podnikání

Zveřejněno: 12.01.2021

Dne 6.1.2021 programový výbor MAS Jablunkovsko doporučil k financování projekty v rámci výzev IROP – č. 16 – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení a č. 17 – Podpora sociálního podnikání. Seznamy projektů...

Číst dále...

content-novinky.php

Průzkum spokojenosti a námětů MAS Jablunkovsko

Průzkum spokojenosti a námětů MAS Jablunkovsko

Zveřejněno: 12.10.2020

Práce nad aktualizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021-2027 intenzívně probíhají. Důležitým a jedním ze zásadních prvků je zjišťování potřebnosti a zájmů přímo v území MAS. Připravili jsme pro Vás...

Číst dále...

content-novinky.php

Seznamy přijatých žádostí o podporu IROP

Seznamy přijatých žádostí o podporu IROP

Zveřejněno: 06.10.2020

V dokumentaci k výzvám byly zveřejněny seznamy přijatých žádostí o podporu v rámci výzvy MAS č.16 – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení a č. 17 – Podpora rozvoje sociálního podnikání.

Číst dále...

content-novinky.php

Moderní minulost III

Moderní minulost III

Zveřejněno: 08.09.2020

Srdečně Vás zveme na tradiční, v pořadí již třetí, akci zaměřenou na vzdělávání. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko se rozvíjí

MAS Jablunkovsko se rozvíjí

Zveřejněno: 08.09.2020

Místní akční skupina Jablunkovsko, z. s. získala finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 270.000 Kč (70% dotace) na realizaci projektu MAS Jablunkovsko se rozvíjí. Realizace projektu bude probíhat v období od 1....

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko se rozvíjí

MAS Jablunkovsko se rozvíjí

Zveřejněno: 07.09.2020

Místní akční skupina Jablunkovsko, z. s. získala finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 270.000 Kč (70% dotace) na realizaci projektu MAS Jablunkovsko se rozvíjí. Realizace projektu bude probíhat v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Cílem...

Číst dále...

content-novinky.php

Dotazníkové šetření sociálních a návazných služeb

Dotazníkové šetření sociálních a návazných služeb

Zveřejněno: 01.06.2020

Vážení obyvatelé Jablunkovska. Obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Záleží Vám na kvalitě a dostupnosti sociálních a návazných služeb na Jablunkovsku a okolí? Chcete se zapojit do jejich plánování a rozvoje?...

Číst dále...

content-novinky.php

Regiony sobě

Regiony sobě

Zveřejněno: 29.05.2020

Národní síť místních akčních skupin v rámci kampaně REGIONY SOBĚ zprovoznila společné internetové stránky www.regionysobe.cz. Máte jedinečnou příležitost prezentovat svoje výrobky a služby na celostátní úrovni.Zašlete nám vyplněnou kartu producenta a několik fotografií na...

Číst dále...

content-novinky.php

Seznam projektů doporučených k financování výzva IROP č.15

Seznam projektů doporučených k financování výzva IROP č.15

Zveřejněno: 25.05.2020

Dne 21.5.2020 Programový výbor MAS Jablunkovsko schválil seznam projektů k financování v rámci výzvy MAS č. 15 IROP – Podpora rozvoje sociálního podnikání. Seznam je zveřejněn v dokumentech výzvy č. 15.

Číst dále...

content-novinky.php

Cyklostezky u viaduktu spojí most

Cyklostezky u viaduktu spojí most

Zveřejněno: 18.05.2020

  Právě začala stavba mostu přes řeku Lomnou, který propojí cyklostezky vedoucí údolím Lomné,  z Jablunkova a Mostů u Jablunkova. Investice je vyčíslená na necelých šest milionů korun. Sdružení obcí Jablunkovska, jakožto investor, si...

Číst dále...

content-novinky.php

Školení pro žadatele PRV 5

Školení pro žadatele PRV 5

Zveřejněno: 04.05.2020

Dne 7. 5. 2020 proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystřici školení pro žadatele výzvy PRV 5. V závislosti na vládní omezení spjaté s nákazou COVID-19, je školení omezeno počtem 10 osob. Z...

Číst dále...

content-novinky.php

Posilme společně ekonomiku Jablunkovska – JABLUNKOVSKO SOBĚ

Posilme společně ekonomiku Jablunkovska – JABLUNKOVSKO SOBĚ

Zveřejněno: 25.04.2020

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region! Přinášíme celorepublikovou kampaň Národní sítě MAS a inspiraci jak můžete pomoci nastartovat lokální ekonomiku. Leták...

Číst dále...

content-novinky.php

Informační rozcestník COVID-19

Informační rozcestník COVID-19

Zveřejněno: 24.04.2020

Vedení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky s ohledem na současný a očekávaný budoucí vývoj pandemie COVID-19 připravilo informační rozcestník ke COVID-19 pro obce a občany, nestátní neziskové organizace, podnikatele a zemědělské podnikatele. Vzhledem k aktivnímu zapojení NS MAS ČR do současného...

Číst dále...

content-novinky.php

Mapa podpořených projektů

Mapa podpořených projektů

Zveřejněno: 24.04.2020

Připravili jsme pro Vás přehlednou mapu projektů, které byly prostřednictvím MAS Jablunkovsko doposud realizovány a úspěšně ukončeny. V mapě naleznete popisy jednotlivých projektů a mnoho dalších informací. Pro prohlížení mapy doporučujeme její zobrazení v...

Číst dále...

content-novinky.php

Termín školení pro žadatele výzvy PRV 5

Termín školení pro žadatele výzvy PRV 5

Zveřejněno: 21.04.2020

Vzhledem k nouzovému stavu v České republice, je školení žadatelů k výzvě PRV č. 5, plánovaného na 21. 4. 2020, zrušeno. Školení se bude konat 7. 5. 2020 od 9:00 v zasedací místnosti obecního...

Číst dále...

content-novinky.php

Změna Pravidel výzvy PRV 5

Změna Pravidel výzvy PRV 5

Zveřejněno: 16.04.2020

Upozorňujeme na Změnu Pravidel týkajících se výzvy PRV č. 5. Nová pravidla jsou ke stažení www.szif.cz nebo přímo u výzvy MAS Jablunkovsko.

Číst dále...

content-novinky.php

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

Zveřejněno: 11.04.2020

Číslo a název prioritní osy:  2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015339 Číslo výzvy: 03_19_106 Název výzvy: Podpora zaměstnanosti cílových skupin...

Číst dále...

content-novinky.php

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Zveřejněno: 05.04.2020

MAS Jablunkovsko, z.s. se stalo v dubnu 2019 „Kotlíkovým specialistou“ pro Obce Bystřice a Nýdek. V rámci této funkce jsme od začátku minulého roku zjišťovali zájem mezi občany v obcích, což byla nezbytná podmínka...

Číst dále...

content-novinky.php

Šablony III vyhlášeny

Šablony III vyhlášeny

Zveřejněno: 01.04.2020

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu...

Číst dále...

content-novinky.php

Sdělení řídícího orgánu OP VVV

Sdělení řídícího orgánu OP VVV

Zveřejněno: 31.03.2020

Jako Řídicí orgán OP VVV si jsme vědomi možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládáme příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže...

Číst dále...

content-novinky.php

Personální šablony ZŠ a MŠ- pomůcka pro realizátory

Personální šablony ZŠ a MŠ- pomůcka pro realizátory

Zveřejněno: 19.03.2020

MŠMT vydalo dokument k personálním šablonám – ke stažení ZDE . Dokument vznikl na základě zjištění kontrol na místě a na základě dotazů škol. Upozorňuje na standardní výpočet pracovní doby v personálních šablonách a na požadavek...

Číst dále...

content-novinky.php

Akce Šije celé Česko

Akce Šije celé Česko

Zveřejněno: 19.03.2020

Obracíme se na Vás s prosbou pomoci našim neziskovým organizacím, poskytovatelům sociálních služeb při šití roušek. Materiálů na šití je dostatek, ale schází osoby, které by se zapojily. Roušky chybí jak pracovníkům, pečovatelům tak...

Číst dále...

content-novinky.php

Avízo výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova – čl. 20 konečně je tady

Avízo výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova – čl. 20 konečně je tady

Zveřejněno: 10.03.2020

Informujeme zájemce, že MAS Jablunkovsko připravuje jarní kolo výzvy č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva bude tentokrát zaměřená na čl. 19.1 b) – Podpora malých a středních podnikatelů a dlouho očekávaný čl....

Číst dále...

content-novinky.php

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

Zveřejněno: 10.02.2020

MAS Jablunkovsko zahájilo realizaci projektu s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov“. Projekt získal podporu v rámci výzvy č. 106 Operačního programu Zaměstnanost a bude realizován po dobu dvou let. Našim cílem...

Číst dále...

content-novinky.php

Výběrové řízení na pozici Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb

Výběrové řízení na pozici Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb

Zveřejněno: 13.12.2019

MAS Jablunkovsko, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb“ pro ORP Jablunkov.  Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou, výhodou vzdělání v sociálních službách, aktivní samostatný přístup, dobré komunikační,...

Číst dále...

content-novinky.php

„Ukliďme Jablunkovsko“ dopadlo na jedničku

„Ukliďme Jablunkovsko“ dopadlo na jedničku

Zveřejněno: 07.10.2019

Tento ročník byl pro nás prvotinou. Ačkoli předpověď počasí byla hrůzostrašná, nakonec nám vyšlo na jedničku. Přesto to ovšem ovlivnilo počet účastníků. Nakonec se sešlo 11 dobrovolníků s chutí do práce, včetně zástupce Mladých...

Číst dále...

content-novinky.php

Tip na výlet

Tip na výlet

Zveřejněno: 24.09.2019

Srdečně Vás zveme na již tradiční akci naší spřátelené MAS.

Číst dále...

content-novinky.php

Ukliďme Česko, ukliďme Jablunkovsko

Ukliďme Česko, ukliďme Jablunkovsko

Zveřejněno: 09.09.2019

V pátek, 4. října, proběhne pod záštitou MAS Jablunkovsko akce, kterou většina z Vás dobře zná z jarního období. My jsme se rozhodli uklidit naše krásné Beskydy v závěru turistické sezóny. Partnery akce jsou...

Číst dále...

content-novinky.php

Oznámení o změně výzvy č. 9 IROP

Oznámení o změně výzvy č. 9 IROP

Zveřejněno: 06.09.2019

Oznamujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že celková výše finančního požadavku ze strany žadatelů přesáhla výši alokace, dochází k navýšení alokace v rámci výzvy MAS Jablunkovsko s názvem „Výzva č. 9 – MAS Jablunkovsko – IROP –...

Číst dále...

content-novinky.php

Úspěšné ukončení projektu na podporu zaměstnanosti – „Umíme se domluvit“

Úspěšné ukončení projektu na podporu zaměstnanosti – „Umíme se domluvit“

Zveřejněno: 05.09.2019

MAS Jablunkovsko v rámci partnerství s Kvalifikační a personální agenturou, o.p.s. od 1. 9. 2017 po dobu dvou let podporovalo aktivní zaměstnávání na Jablunkovsku. V rámci projektu jsme realizovali poradenství, vzdělávání a vytvořili 23 dotovaných pracovních...

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko a Země Živitelka 2019

MAS Jablunkovsko a Země Živitelka 2019

Zveřejněno: 27.08.2019

Národní síť místních akčních skupin se již tradičně účastnila významné akce Země Živitelka v Českých Budějovicích. Je nám velkou ctí, že projekt na výstavbu naučné stezky v Hrádku byl vybrán jako jeden z mála...

Číst dále...

content-novinky.php

Doporučená osnova podnikatelského plánu

Doporučená osnova podnikatelského plánu

Zveřejněno: 24.07.2019

V souvislosti s výzvou MAS PRV4 zveřejňujeme, pro zjednodušení vypořádávání přípomínek k žádostem, doporučenou osnovu podnikatelského plánu. Osnova ke stažení zde.

Číst dále...

content-novinky.php

Novinky v dotacích MAS na další období

Novinky v dotacích MAS na další období

Zveřejněno: 18.07.2019

Od roku 2020 se můžete těšit na nové dotační oblasti, které MAS Jablunkovsko zařadila mezi svá již „tradiční“ témata. Novinkou bude tzv. článek 20 v rámci Programu rozvoje venkova. A co si pod „článkem...

Číst dále...

content-novinky.php

Seminář spojený s lidovým jarmarkem

Seminář spojený s lidovým jarmarkem

Zveřejněno: 14.06.2019

MAS Jablunkovsko Vás srdečně zve na seminář spojený s lidovým jarmarkem, a to dne 22. 6. 2019 do Bystřice. Seminář se uskuteční v novém informačním centru a muzeu Bystřice – Muz-ic. Lidový jarmark je...

Číst dále...

content-novinky.php

Avízo výzvy PRV 4

Avízo výzvy PRV 4

Zveřejněno: 26.04.2019

Dne 9. 5. 2019 bude MAS Jablunkovsko výhlášovat výzvu z Programu rozvoje venkova č. 4. Podporovanými oblastmi budou investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a neproduktivní investice v lesích. Sběr žádostí bude probíhat...

Číst dále...

content-novinky.php

MAS pomáhá s kotlíkovými dotacemi

MAS pomáhá s kotlíkovými dotacemi

Zveřejněno: 26.04.2019

MAS Jablunkovsko se zapojila do realizace kotlíkových dotací pro obce BYSTŘICE, NÝDEK a město JABLUNKOV. Úloha MAS je poradenství, pomoc při podání žádosti o kotlíkovou dotaci, shromáždění potřebných příloh k žádosti a v konečné...

Číst dále...

content-novinky.php

Školení žadatelů mělo velký úspěch

Školení žadatelů mělo velký úspěch

Zveřejněno: 22.02.2019

Dne 21. 2. 2019 proběhlo v areálu Zážitkového centra Ursus v Dolní Lomné školení žadatelů pro výzvy Operačního programu Životní prostředí, které MAS Jablunkovsko vyhlásilo 1. 2. 2019. Všem děkujeme za hojnou účast. Z...

Číst dále...

content-novinky.php

Vyhlašujeme první výzvy zaměřené na životní prostředí

Vyhlašujeme první výzvy zaměřené na životní prostředí

Zveřejněno: 01.02.2019

Jsme velice rádi, že jsme mohli rok 2019 odstartovat revoluční aktivitou na území MAS Jablunkovsko, a to výhlášením dvou výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí. První výzva je zaměřena na realizaci ÚSES (úzení...

Číst dále...

content-novinky.php

Oznámení o změně výzvy IROP č. 11

Oznámení o změně výzvy IROP č. 11

Zveřejněno: 30.11.2018

Oznamujeme, že vzhledem k technickým problémům s finalizací žádostí o podporu, dochází ke změně termínu pro předkládání žádostí o podporu v rámci výzvy MAS Jablunkovsko s názvem „Výzva č. 11 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora...

Číst dále...

content-novinky.php

Výzva k podávání žádostí o značku Górolsko Swoboda regionální produkt

Výzva k podávání žádostí o značku Górolsko Swoboda regionální produkt

Zveřejněno: 15.11.2018

Věnujete se řemeslu, ručním pracím či potravinářské činnosti na území mikroregionu Górolsko Swoboda? Chcete se zapojit do společenství, kterému záleží na tradicích a rozvoji tohoto krásného regionu? Přihlaste svůj produkt do certifikace značkou Górolsko Swoboda originální produkt! Všichni noví zájemci se mohou...

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko podporuje projekty zlepšující životní prostředí

MAS Jablunkovsko podporuje projekty zlepšující životní prostředí

Zveřejněno: 04.10.2018

Po několika měsících usilovné práce se MAS Jablunkovsko podařilo získat finanční prostředky, které budou určeny ke zlepšení životního prostředí. Tyto finance pochází z Operačního programu Životní prostředí a místní akční skupina je bude přerozdělovat...

Číst dále...

content-novinky.php

Oznámení o změně výzvy IROP 9

Oznámení o změně výzvy IROP 9

Zveřejněno: 14.09.2018

Oznamujeme, že vzhledem k časové náročnosti při přípravě žádostí o podporu a vzhledem k dlouhým administrativním postupům při vyřizování povinných příloh k žádosti o podporu, dochází ke změně termínu pro předkládání žádostí o podporu v...

Číst dále...

content-novinky.php

Září = měsíc nabitý akcemi

Září = měsíc nabitý akcemi

Zveřejněno: 22.08.2018

Pojďte se společně s námi účastnit pestrých akcí v našem regionu. Letošní září je neobvykle nabité různými akcemi, seminářemi a setkáními, na které Vás srdečně zveme. 6. 9. 2018 – Hrčava – Akce s...

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko, z.s. obhájila certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb

MAS Jablunkovsko, z.s. obhájila certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb

Zveřejněno: 17.07.2018

Že ještě neznáte nejvýchodnější region České republiky? Zavítejte do Jablunkovska! Malebné území je protkáno sítí turistických stezek a cyklotras, které vás provedou Těšínskými Beskydami. O rozvoj oblasti se aktivně stará MAS Jablunkovsko, z. s. Živé...

Číst dále...

content-novinky.php

Velký úspěch Bystřice a Hrádku v soutěži Vesnice roku 2018

Velký úspěch Bystřice a Hrádku v soutěži Vesnice roku 2018

Zveřejněno: 13.07.2018

V letošním roce byl vyhlášen již čtyřiadvacátý ročník prestižní soutěže Vesnice roku. Celkem se přihlásilo 228 obcí z celé České republiky. Z Moravskoslezského kraje se do soutěžního klání pustilo 17 obcí. Mezi ně patří...

Číst dále...

content-novinky.php

Mistrovství Moravskoslezského kraje v orbě, 8. 9. 2018

Mistrovství Moravskoslezského kraje v orbě, 8. 9. 2018

Zveřejněno: 11.07.2018

Oslovujeme vás se zajímavou pozvánkou na 1. ročník mistrovství v orbě Moravskoslezského kraje. Akci pořádá Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava –  Purkyňova 12, 746 01 Opava. Více informací zde.

Číst dále...

content-novinky.php

MAS Jablunkovsko napomohlo akci „První pomoc = > zachraň život“

MAS Jablunkovsko napomohlo akci „První pomoc = > zachraň život“

Zveřejněno: 11.06.2018

8. června 2018 se uskutečnil již tradiční akce zaměřená na poskytování první pomoci, kterou pořádá Kvalifikační a personální agentura v Třinci společně s městem Třinec. Žáci osmých tříd z Jablunkovska, Třinecka a Českotěšínska se...

Číst dále...

content-novinky.php

Seminář Vlez v les

Seminář Vlez v les

Zveřejněno: 04.06.2018

Srdečně zveme na velice zajímavý seminář Vlez v les, jehož tématem les, jak jej zpřístupnit návštěvníkům, ale zároveň jej chránit. Více informací naleznete zde.

Číst dále...

content-novinky.php

Rekvalifikace ZDARMA díky MAS Jablunkovsko

Rekvalifikace ZDARMA díky MAS Jablunkovsko

Zveřejněno: 21.05.2018

Zapojte se do projektu „Umíme se domluvit“ a využijte tak velké množství rekvalifikací zcela zdarma. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Číst dále...

content-novinky.php

Animace škol

Animace škol

Zveřejněno: 11.05.2018

MAS Jablunkovsko v rámci své činnosti poskytuje bezplatné konzultace a poradenství vztahující se k projektům zjednodušeného vykazování (šablony).

Číst dále...