TOHLE JE CATEGORY.PHP

content.php

Výzva PRV 4

Výzva PRV 4

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s.  vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

content.php

Výzva PRV 3

Výzva PRV 3

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s.  vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

content.php

Výzva PRV 1

Výzva PRV 1

Z administrativních důvodů byla výzva PRV č. 1 zrušena a byla vyhlášena výzva č. 2. Změna se týká dokumentu „Text výzvy“ a to výše alokace jednotlivých fichí. Zbývající podmínky, jako například podporované aktivity, oprávnění žadatelé a podobně, jsou zachovány v nezměněné podobě.

 

 

 

 

content.php

Výzva PRV 2

Výzva PRV 2

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s.  vyhlašuje Výzvu MAS, v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova),

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020