single.php

content.php

MAS Jablunkovsko a Země Živitelka 2019

Národní síť místních akčních skupin se již tradičně účastnila významné akce Země Živitelka v Českých Budějovicích. Je nám velkou ctí, že projekt na výstavbu naučné stezky v Hrádku byl vybrán jako jeden z mála v České republice a byl prezentován jako příklad dobré praxe.