single.php

content.php

Úspěšné ukončení projektu na podporu zaměstnanosti – „Umíme se domluvit“

MAS Jablunkovsko v rámci partnerství s Kvalifikační a personální agenturou, o.p.s. od 1. 9. 2017 po dobu dvou let podporovalo aktivní zaměstnávání na Jablunkovsku. V rámci projektu jsme realizovali poradenství, vzdělávání a vytvořili 23 dotovaných pracovních míst. Mnoho uchazečů se díky „Umíme se domluvit“ naučilo, jak se prezentovat na trhu práce a jak o práci žádat. Zájemci, kteří se zapojili do projektu, si rozšířili vědomosti v oblasti právního minima a finanční gramotnosti. V rámci projektu proběhly rekvalifikace, jako jsou např.: asistent pedagoga, ošetřovatel, výroba zákusků a dortů, pedikérka, sportovní masáž, základy obsluhy osobního počítače, poradce pro výživu, chůva, asistentka, účetnictví a daňová evidence. Uvedené rekvalifikační kurzy a aktivity byly pro osoby zapojené do projektu bezplatně. Po dobu dvou let tak v rámci dvou pracovně-poradenských center od nás získalo podporu více než 60 osob z řad nezaměstnaných a pracovně neaktivních.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu.

Děkujeme všem zapojeným osobám a subjektům do projektu. Díky nim, náš projekt, splnil očekávání a cíle, které jsme si společně stanovili. Upřímně se těšíme na další spolupráci!