single.php

content.php

MAS Jablunkovsko, z.s. obhájila certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb

Že ještě neznáte nejvýchodnější region České republiky? Zavítejte do Jablunkovska! Malebné území je protkáno sítí turistických stezek a cyklotras, které vás provedou Těšínskými Beskydami. O rozvoj oblasti se aktivně stará MAS Jablunkovsko, z. s. Živé uskupení intenzivně spolupracuje se všemi svými členy i širokým okolím. Jeho cílem je efektivně přerozdělit finanční prostředky poskytnuté Integrovaným regionálním operačním programem a Programem rozvoje venkova. Pomocí vlastních projektů a inovativních přístupů MAS Jablunkovsko také podporuje jednotlivé výrobce, řemeslníky, producenty, lidové tvůrce, umělce a nadšence, kteří působí v Jablunkovsku a v jeho bezprostředním okolí.