single.php

content.php

Novinky v dotacích MAS na další období

Od roku 2020 se můžete těšit na nové dotační oblasti, které MAS Jablunkovsko zařadila mezi svá již „tradiční“ témata. Novinkou bude tzv. článek 20 v rámci Programu rozvoje venkova.

A co si pod „článkem 20“ představit?

Jedná se o jednu z oblastí Programu rozvoje venkova, díky které je možné podporovat osm zcela odlišných témat. Při nastavování parametrů pro MAS Jablunkovsko bylo provedeno v území dotazníkové šetření, díky kterému bylo možné stanovit tři oblasti, na které bude možné od příštího roku žádat o dotaci. Podpořena budou následující témata (řazeno abecedně).

  • Kulturní a spolková činnost včetně knihoven
  • Mateřské a základní školy
  • Veřejná prostranství v obcích

Vhodnými žadateli jsou především obce, svazky obcí, školská zařízení, nestátní neziskové organizace. Podrobné informace naleznete zde.