toto je page.php

content-page.php

Komunitní projednávání

Komunitní projednávání

Zapojení komunity do přípravy strategie

Základním principem tvorby strategie MAS Jablunkovsko na období 2015-2023 je zapojení široké veřejnosti v co největší možné míře. Proto v území probíhaly různé aktivity směřující k propojení tvorby záměrů a názorů, potřeb občanů, firem i dalších subjektů v území.
Veřejnost byla seznamována se závěry analýz, cíly, možnostmi zapojení, průběhu prací formou článků v místních periodikách, zpravodajích a místní regionální televizi. Veškeré podklady i pozvánky na veřejná setkávání byly rovněž zveřejňovány na webových stránkách www.masjablunkovsko.cz. Dále tyto informace byly rozesílány pomocí elektronické pošty nejen všem místním aktérům (obcím, místním podnikatelům, zástupcům neziskového sektoru a dalším místním aktérům). Do tvorby strategie byli také zapojeni odborníci na různá témata i mimo územní působnost MAS Jablunkovsko, například pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a jiní.
Do informování veřejnosti se aktivně zapojily i členské obce, které v rámci svých možností, informace a články zveřejňovaly v obecních zpravodajích a na internetových stránkách. Rovněž pracovníci místní akční skupiny byli k dispozici pro případné dotazy a konzultace, ať už telefonicky či osobně.
Po celou dobu tvorby strategie probíhaly individuální konzultace. Pracovníci pravidelně navštěvovali členy místní akční skupiny, jak obce, tak zástupce ziskového i neziskového sektoru. Rovněž zaměstnanci MAS se podíleli na prezentacích na různých setkáních, besedách a konferencích, kde šířili dobré jméno Místní akční skupiny Jablunkovsko, seznamovali veřejnost s jejími záměry a nabízeli možnost spolupráce.

Zapojení veřejnosti do přípravy strategie probíhalo na několika úrovních:

  • Dotazníkové šetření – výchozí aktivita pro přípravu strategie
  • Pracovní skupiny – vytvořeny ze zástupců významných subjektů a osob, které měly zájem se podílet na rozvoji regionu
  • Kulaté stoly – veřejná projednávání strategie
  • Připomínkování jednotlivých části strategie prostřednictvím internetových stránek – veřejnost měla a má možnost zasílat podněty ke strategii prostřednictvím formulářů dostupných na internetových stránkách
  • Projektové listy – zájemci mohou i nadále zasílat svoje projektové náměty do zásobníku projektů prostřednictvím projektového listu
  • Pracovní jednání na místní úrovni – v rámci příprav strategie probíhala průběžně jednání se zástupci obcí, podnikateli, neziskovými organizacemi.
  • Pracovní jednání na úrovni regionálních sdružení – zástupci MAS byli a jsou přizývání na jednání Sdružení obcí Jablunkovska, Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, projednávání komunitních plánů, atd.
  • Pracovní jednání s ostatními MAS

Veřejná projednávání

Veřejná projednávání probíhala v území dvěma způsoby. Formou pracovních skupin a kulatých stolů. Pracovní skupiny byly rozděleny do tří částí, podle témat stanovených ve strategickém dokumentu, a to hospodářství, společnost, krajina a infrastruktura. Členové byli voleni na základě doporučení a místní znalosti, vždy měli možnost nesouhlasu či požadavku přesunutí do jiné skupiny. Členové pracovních skupiny se mimo jednání aktivně zapojovali do přípravy strategie, hodnocení SWOT analýz a specifikaci cílů strategie.

Jednání pracovních skupin 17. 2. 2015

Jedním ze způsobů projednávání zjišťovaných potřeb, očekávání i požadavků široké veřejnosti jsou setkání „Pracovních skupin“. MAS Jablunkovsko rozlišuje tři druhy pracovních skupin:Krajina a infrastruktura; Hospodářství; Společnost.

Cílem je zlepšení kvality života na venkově, vytváření prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností, apod.

Setkání se uskutečnila dne 17. 2. 2015 na Obecním úřadě v Bystřici. Účast se pohybovala v návaznosti od druhu pracovní skupiny. Podařilo se nám však získat mnoho užitečných námětů a postřehů.

Pracovní skupina – Krajina a infrastruktura:

Zápis PS Krajina 17.2.2015

Pracovní skupina – Hospodářství:

Zápis PS Hospodářství 17.2.2015

Pracovní skupina – Společnost:

Zápis PS Společnost 17.2.2015

Jednání pracovních skupin 13. 5. 2015

Jedním ze způsobů projednávání zjišťovaných potřeb, očekávání i požadavků široké veřejnosti jsou setkání „Pracovních skupin“. MAS Jablunkovsko rozlišuje tři druhy pracovních skupin:Krajina a infrastruktura; Hospodářství; Společnost.

Cílem je zlepšení kvality života na venkově, vytváření prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností, apod.

Setkání se uskutečnila dne 13. 5. 2015 na Obecním úřadě v Bystřici. Účast se pohybovala v návaznosti od druhu pracovní skupiny. Podařilo se nám však získat mnoho užitečných námětů a postřehů.

Pracovní skupina – Krajina a infrastruktura:

Zápis PS Krajina 13.5.2015

Pracovní skupina – Hospodářství:

Zápis PS Hospodářství 13.5.2015

Pracovní skupina – Společnost:

Zápis PS Společnost 13.5.2015

Kulaté stoly 10. a 17. 3. 2015

V březnu 2015 organizovala Místní akční skupina Jablunkovsko dvě setkání u „Kulatých stolů“, a to v Bystřici a Jablunkově. Cílem těchto besed bylo navázání dialogu v území a zjišťování potřeb obyvatel, podnikatelů i neziskových organizací. Jsme velice rádi, že se naše snaha setkala s pozitivní reakcí a nastolila tak základ k dalšímu rozvoji Jablunkovska. V případě, že chcete shlédnout prezentaci „kulatých stolů“ opětovně či jste se nemohly besed zúčastnit, níže je přiložen již zmiňovaný materiál. 

10.3.2015 v 15:30 hod – MÚ Jablunkov kinosál

17.3.2015 v 15:30 hod – OÚ Bystřice – zasedací místnost

Kulaté stoly – 10. 3. 2015

Zápis z jednání u Kulatého stolu, 10.3.2015

Kulaté stoly – 17. 3. 2015

Zápis z jednání u Kulatého stolu, 17.3.2015

Kulaté stoly 25. 6. 2015

Zápis z jednání u Kulatého stolu, 25.6.2015

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho komfortu při procházení stránek. Pokračováním na tyto stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít