single.php

content.php

Oznámení o změně výzvy č. 9 IROP

Oznamujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že celková výše finančního požadavku ze strany žadatelů přesáhla výši alokace, dochází k navýšení alokace v rámci výzvy MAS Jablunkovsko s názvem „Výzva č. 9 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“. Oznámení o změně výzvy naleznete na záložce výzvy č. 9.