single.php

content.php

Oznámení o změně výzvy IROP 9

Oznamujeme, že vzhledem k časové náročnosti při přípravě žádostí o podporu a vzhledem k dlouhým administrativním postupům při vyřizování povinných příloh k žádosti o podporu, dochází ke změně termínu pro předkládání žádostí o podporu v rámci výzvy MAS Jablunkovsko s názvem „Výzva č. 9 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“. Příjem žádostí o podporu bude ukončen dne 31. 11. 2018 v 16:00 hod. Oznámení o změně výzvy naleznete v dokumentaci k výzvě č. 9 IROP.