single.php

content.php

Personální šablony ZŠ a MŠ- pomůcka pro realizátory

MŠMT vydalo dokument k personálním šablonám – ke stažení ZDE . Dokument vznikl na základě zjištění kontrol na místě a na základě dotazů škol. Upozorňuje na standardní výpočet pracovní doby v personálních šablonách a na požadavek personálních šablon vést evidenci docházky