content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Nákup zemědělské techniky-traktor s vybavením“, registrační číslo projektu 17/002/19210/780/152/000261.

Projekt je zaměřený a zpracovaný na nákup zemědělské techniky – traktoru spolu s potřebným vybavením, který bude využíván převážně pro zemědělskou činnost, při práci se zvířaty na firmě, především při krmení, maniulaci s balíky sena, při obhospodařování pozemků, sečení, mulčování, atd.

Žadatel: Ing. Petr Staňo


Doba realizace: 7/2017 - 3/2018


Výzva: Výzva č. 2 - PRV


Poskytnutá dotace: 803 947 kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 339 912 Kč


Celkové náklady projektu: 1 350 000 Kč


Území realizace projektu: Hrčava