content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Rozvoj podnikatelské činnosti díky nové technice“, registrační číslo projektu 17/002/19210/780/152/000269.

Žadatel podniká na základě živnostenského oprávnění od 30. 12. 2015. Díky realizaci projektu dojde k nákupu užitkového vozu kategorie N1, čímž dojde k podpoře rozvoje mikropodniku, rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb a tím také uspokojení potřeb zákazníků v mnohdy těžce dostupném hornatém terénu.  

Žadatel: Janusz Motyka


Doba realizace: 7/2017 - 3/2018


Výzva: Výzva č. 2 - PRV


Poskytnutá dotace: 225 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 809 678 Kč


Celkové náklady projektu: 979 710 Kč


Území realizace projektu: Bukovec