content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Investice do strojového vybavení mladého zemědělce“, registrační číslo projektu 17/002/19210/780/152/000265. Dotace byla použita k doplnění strojového vybavení rodinné farmy, která se nachází v oblasti CHKO Beskydy a patří do oblasti Natura 2000. Na farmě se hospodaří v souladu s přírodou v ekologickém režimu. Dotace byla využita na nákup baličky senáže, šrotovníku na obilí a čerpadla na močůvku, navijáku za malotraktor a vlečky za malotraktor.

Žadatel: Radoslav Gomola


Doba realizace: 05/2017 - 01/2018


Výzva: Výzva č. 2 - PRV


Poskytnutá dotace: 98 348 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 141 975 Kč


Celkové náklady projektu: 141 975 Kč


Území realizace projektu: Dolní Lomná