content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Autobusový záliv – Návsí“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005650.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců podél sil. II/474 v obci Návsí, části zvané Rohovec. Projekt přispěje ke zvýšení pěšího provozu, a to rekonstrukcí části stávajícího chodníku podél sil. II/474, který představuje souvislou pěší trasu do centra obce, a zároveň s nově vybudovanou částí chodníku budou tvořit přístupové chodníky k autobusové zastávce, která bude rovněž vybudována. V tomto místě bude zřízeno místo pro přecházení včetně jeho nasvětlení. Veškeré výstupy budou bezbariérové.

Žadatel: obec Návsí


Doba realizace: 6/2017 - 10/2018


Výzva: Výzva č. 4 - „MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava - bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích“


Poskytnutá dotace: 1 396 942 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 470 465 Kč


Celkové náklady projektu: 3 129 888 Kč


Území realizace projektu: Návsí