content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu je vznik turistické atrakce v naturálním prostředí. Zpřístupnění terénu a jádra biotopu neinvazivním způsobem a tím posílení rekreační a společenské funkce lesa. Realizace projektu přispěla také k ochraně lesních porostů a zachování lesních ekosystémů. Projekt rovněž posílil environmentální funkci lesa, kdy návštěvníci mohou zhlédnout různorodou floru a faunu v jejich přirozeném prostředí.

Žadatel: Obec Bystřice


Doba realizace: 6/2021 - 1/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 1 373 900 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 373 900 Kč


Celkové náklady projektu: 1 541 653 Kč


Území realizace projektu: Bystřice