content-podporovany-projekt.php

Předmětem projektu je rozvoj podnikání v oblasti stavebnictví, provádění dokončovacích stavebních prací – malířské a natěračské práce. V rámci projektu bylo pořízeno motorové vozidlo, jedná se o užitkový vůz kategorie N1, tedy dopravní prostředek do 3,5 t. Realizací projektu došlo k diverzifikaci zemědělské činnosti. Firma začala nově podnikat v nové oblasti mimo zemědělství. Nabízí nové služby ve stavebnictví – malířské
a natěračské práce.

Žadatel: Jan Pyszko


Doba realizace: 12/2019-03/2020


Výzva: Výzva č. 4 - PRV


Poskytnutá dotace: 220 500 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 490 000 Kč


Celkové náklady projektu: 592 900 Kč


Území realizace projektu: Návsí