content-podporovany-projekt.php

Předmětem projektu jsou investice zaměřené na rozvoj nezemědělských činností. Došlo k rozvoji podnikání v oblasti stavebnictví, provádění dokončovacích stavebních prací – malířské a natěračské práce. Pro provádění těchto prací bylo zakoupeno servisní vozidlo.

Nezemědělské činnosti budou prováděny v době, kdy není zemědělská sezóna. Projekt podpoří ekonomickou stránku podniku a přispěje k dalšímu rozvoji.

Žadatel: EkoFarma Hyrnik s. r. o.


Doba realizace: 5/2020-5/2020


Výzva: Výzva č. 4 - PRV


Poskytnutá dotace: 220 455 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 490 000 Kč


Celkové náklady projektu: 592 900 Kč


Území realizace projektu: Bystřice