content-podporovany-projekt.php

V rámci tohoto projektu se žadatel rozhodl investovat do své podnikatelské činnosti ve stavebnictví.
1) Lešení z pozinkované ocele o celkové ploše cca
1000 m2, provedení spojů jako zámky bez montáže
2) Aku rotační laser – zařízení pro stanovení nivelity na stavbách na výškové vyměřování staveb. Pracovní rozsah min. 700 m. Přesnost nivelace cca +- 5 mm, Požadované příslušenství: aku nabíječka a celkově 2 akumulátory.

Žadatel: Kamil Kawulok


Doba realizace: 08/2019-03/2020


Výzva: Výzva č. 4 - PRV


Poskytnutá dotace: 92 504 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 205 565 Kč


Celkové náklady projektu: 459 800 Kč


Území realizace projektu: Horní Lomná