content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Investice do zemědělského podniku“, registrační číslo projektu 17/002/19210/780/152/000266.

Nákup nového traktoru povede ke zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech oblastech působení podniku. Podpora inovativních zemědělských technologií povede k udržitelnému využívání zemědělské krajiny a zlepšení hospodářské výkonnosti podniku a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu.

Žadatel: Renata Stefková


Doba realizace: 8/2017 - 3/2018


Výzva: Výzva č. 2 - PRV


Poskytnutá dotace: 1 199 999 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 999 999 Kč


Celkové náklady projektu: 1 999 999 Kč


Území realizace projektu: Jablunkov