content-podporovany-projekt.php

Knihy nejen v knihovně je projekt, kterého cílem bylo nabídnout ve venkovních prostorách města knihy, které umístěny v knihobudkách. Knihobudka slouží občanům k bezplatnému půjčování a výměně knih. Knihobudka plní rovněž funkci mobilního zařízení u příležitosti pořádání kulturních a spolkových akcí pro veřejnost. Společně s pořízenými lavičkami vznikl prostor, ve kterém občané mají možnost trávení volných chvil s knihou. Došlo tak k zatraktivnění veřejného prostoru města Jablunkova a rozšíření nabídky pro občany a kolemjdoucí. U příležitosti slavnostního otevření knihobudky byl také uspořádaná zajímavá beseda o bylinkách.

Žadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace


Doba realizace: 1/2021 - 7/2021


Výzva: Výzva č. 5 - PRV


Poskytnutá dotace: 75 457 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 94 322 Kč


Celkové náklady projektu: 95 459 Kč


Území realizace projektu: Jablunkov