content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Rekonstrukce komunitního centra“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005201.

Předmětem projektu je celková rekonstrukce budovy komunitního centra, vnější: střecha, krov, okapový systém, oprava kamenného soklu, nová fasáda, vnitřní: výměna kotle, rozvod teplé a studené vody, rozvod elektroinstalace, výměna sanitárního zařízení (veškeré vnitřní opravy budou realizovány z vlastních prostředků obce). Hlavním cílem projektu je rozšíření stávající kapacity komunitního centra a vytvoření kompletního zázemí pro cílovou skupinu. Nástrojem pro dosažení stanovených cílů je celková rekonstrukce komunitního centra.

Žadatel: obec Mosty u Jablunkova


Doba realizace: 4/2017 - 3/2018


Výzva: Výzva č. 1 - „MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“


Poskytnutá dotace: 1 921 895 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 2 582 195 Kč


Celkové náklady projektu: 4 461 192 Kč


Území realizace projektu: Mosty u Jablunkova