content-podporovany-projekt.php

Předmětem projektu je přestavba stávajícího zázemí (klubovny a správní budovy) žadatele na komunitní centrum. Tím vznikne víceúčelové zařízení pro setkávání veřejnosti, zázemí pro místní spolky z Návsí a Jablunkova a prostor pro volnočasové, vzdělávací, zájmové a poradenské aktivity podporující začleňování cílových skupin (děti a mládež ze sociálně vyloučených/ohrožených rodin, osoby se zdravotním postižením) do společnosti a řešení potřeb a problémů komunity.

Žadatel: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jablunkov


Doba realizace: 5/2017-9/2020


Výzva: Výzva č. 9 - "MAS Jablunkovsko-IROP-Podpora rozvoje sociální infrastruktury"


Poskytnutá dotace: 3 700 018 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 3 894 756 Kč


Celkové náklady projektu: 3 999 904 Kč


Území realizace projektu: Návsí