content-podporovany-projekt.php

Cílem projektu je nákup vybavení pro podporu spolkové činnosti v obci. Pořízené vybavení bude využíváno při volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivitách různých cílových skupin občanů obce Bukovec. Pořízeny byly skříňky do kuchyňky, stoly, kancelářské a jednací židle, věšáková stěna, skříně, koberce, regály, přebalovací pult, myčka a plynové ohřívače. Bylo zkvalitněno zázemí dvou místností pro komunitní život v obci, klubovny v objektu požární zbrojnice dobrovolných hasičů a místnosti pro setkávání spolků v objektu obecního úřadu.

Žadatel: Obec Bukovec


Doba realizace: 4/2021 - 2/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 160 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 200 000 Kč


Celkové náklady projektu: 200 000 Kč


Území realizace projektu: Bukovec