content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Mobilní díky volantu“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005194.

Projekt zefektivní poskytování 2 sociálních terénních služeb: osobní asistence a odlehčovací služby střediska TABITA Slezské diakonie na území MAS Jablunkovska. Díky projektu bude pořízen nový osobní automobil a kompenzační pomůcky určené cílové skupině 5 rozkládacích elektrických polohovacích postelí. Bude zajištěna větší dostupnost služby,  snížení nákladů na údržbu aut a zajištěna přeprava kompenzačních pomůcek. Pravděpodobnost výskytu závažných rizik
v projektu je nejnižší.

Žadatel: Slezská Diakonie


Doba realizace: 4/2017 - 2/2019


Výzva: Výzva č. 1 - IROP


Poskytnutá dotace: 410 811 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 432 432 Kč


Celkové náklady projektu: 432 432 Kč


Území realizace projektu: území MAS Jablunkovsko