content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu je pořízení stroje k přepravě balíků s větší kapacitou. Nový stroj je díky tandemové nápravě a níže položenému těžišti přizpůsoben k nakládání balíků přímo na pozemcích což vede k úspoře PHM a času. Díky tomuto stroji bylo možno zvýšit efektivitu práce.

Žadatel: Miroslav Kufa


Doba realizace: 6/2021 - 5/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 162 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 270 000 Kč


Celkové náklady projektu: 399 300 Kč


Území realizace projektu: Mosty u Jablunkova