content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu je pořízení nového secího stroje pro přísev trav na pozemcích zemědělského podniku. Přísevem s využitím nového stroje dojde k postupnému obnovení poškozené části pozemku (vlivem klimatických podmínek, pobytu zvířat na pozemcích apod.) a zkvalitnění pěstování trvalého travnatého porostu sloužícího jako krmení pro zvířata. Došlo ke snížení nákladů firmy, k časové úspoře a zlepšení kvality krmiva.

Žadatel: Petr Křižánek


Doba realizace: 5/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 227 940 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 379 900 Kč


Celkové náklady projektu: 459 679 Kč


Území realizace projektu: Vendryně