content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu s plným názvem „Modrnizace hospodářství – traktorový návěs – třístranný sklápěč PV 4000“ je zefektivnění práce a podpora konkurenceschopnosti v oblasti zemědělského podnikání. Nákupem sklopného návěsu za traktor je zajištěn lepší provoz a úspora provozních výdajů.

Žadatel: Ing. Kamil Turek


Doba realizace: 5/2021 - 3/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 108 900 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 181 500 Kč


Celkové náklady projektu: 191 632 Kč


Území realizace projektu: Mosty u Jablunkova