content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Modernizace ICT a odborné učebny počítačů“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008175.

Stávající vybavení odborné učebny počítačů neumožňovalo adekvátně reagovat jak na potřeby trhu práce, tak i na společenské potřeby. V rámci předkládaného projektu došlo k pořízení vybavení do odborné učebny výpočetní techniky na ZŠ Vendryně za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků, a to konkrétně práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory. Cíle projektu bude dosaženo realizací naplánovaných aktivit dle harmonogramu.

Žadatel: obec Vendryně


Doba realizace: 2/2018 - 8/2018


Výzva: MAS Jablunkovsko – IROP – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení


Poskytnutá dotace: 950 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 000 000 Kč


Celkové náklady projektu: 1 251 644 Kč


Území realizace projektu: Vendryně