content-podporovany-projekt.php

Předmětem projektu bylo zvýšení kvality infrastruktury pro základní vzdělávání v obci Písečná prostřednictvím pořízení nového počítačového vybavení s příslušenstvím do multifunkční učebny. Moderní a vzdělávací technologie jsou již součástí každodenního života a z tohoto důvodu je
potřeba žáky i pedagogy ve škole v oblasti výpočetní techniky neustále vzdělávat. Původní technika v multifunkční učebně neodpovídala aktuálním požadavkům a neumožņovala bezproblémové každodenní využívání ve výuce na základní škole. Nebylo možno zajistit výuku předmětů v návaznosti na klíčové kompetence ZŠ a MŠ Písečná – komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi v té nejlepší kvalitě odpovídající náročným požadavkům moderní doby. Obec jakožto zřizovatel základní školy přistoupila k realizaci projektu jehož cílem bylo zajištění kvalitní výuky odborných předmětů pro žáky ZŠ. V rámci projektu bylo pořízeno 14 nových počítáčů s monitory, sluchátky a klávesnicemi. Dále byly pořízen novy projektor a úložiště dat.

Žadatel: Obec Písečná


Doba realizace: 6/2020 - 3/2021


Výzva: MAS Jablunkovsko - IROP - Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení.


Poskytnutá dotace: 334 670 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 352 284 Kč


Celkové náklady projektu: 352 284 Kč


Území realizace projektu: Písečná