content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Modernizace vybavení české základní školy v Dolní Lomné“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008089.

Hlavním cílem projektu je pořízení ICT a ostatního vybavení pro odbornou učebnu jazyků v Základní škole a Mateřské škole Dolní Lomná 149, příspěvkové organizace. Jsou pořízeny PC sestavy, notebooky, monitory, sluchátky, interaktivní tabule, stůl a židle a licence na SW – vše dle specifikace v projektu. Výsledkem projektu je zkvalitnění a vytvoření potenciálu pro zajištění různorodější výuky cizích jazyků a dalších odborných předmětů v rámci Základní školy Dolní Lomná.

Žadatel: Obec Dolní Lomná


Doba realizace: 01/2018 - 10/2018


Výzva: MAS Jablunkovsko – IROP – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení


Poskytnutá dotace: 459 914 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 484 120 Kč


Celkové náklady projektu: 517 453 Kč


Území realizace projektu: Dolní Lomná