content-podporovany-projekt.php

Předmětem projektu byla modernizace vybavení ZŠ, MŠ a školní jídelny. Projekt byl realizován s cílem zlepšení podmínek a zvýšení kvality zázemí pro žáky i pedagogy. Globálním cílem projektu je zkvalitnění veřejné služby vzdělávání v obci Dolní Lomná. Bylo pořízeno nové vybavení do kmenových učeben, prostor MŠ. Byly pořízeny nové stroje do školní jídelny. V rámci realizace projektu proběhla zajímavá beseda se žáky 4. a 6. třídy na téma „Braňme naši přírodu“.

Žadatel: Obec Dolní Lomná


Doba realizace: 04/2021 - 09/2021


Výzva: Výzva č. 5 - PRV


Poskytnutá dotace: 398 800 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 498 500 Kč


Celkové náklady projektu: 509 133 Kč


Území realizace projektu: Dolní Lomná