content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu s názvem „Modernizace zemědělských strojů“ je snížení fyzické práce, modernizace výrobního postupu a časová úspora při krmení a stlaní. Pořízením čelního nakladače a rozdružovače balíků došlo k rozvoji zemědělského podniku v oblasti živočišné výroby. Díky pořízeným strojům došlo k přechodu z ruční práce na strojovou.

Žadatel: Marian Pyszko


Doba realizace: 9/2021 - 12/2021


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 228 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 380 000 Kč


Celkové náklady projektu: 459 800 Kč


Území realizace projektu: Jablunkov