content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Nákup zařízení – rozvoj podniku“, registrační číslo projektu 17/002/19210/780/152/000263.

Cílem projektu je koupě traktoru s příslušenstvím, který umožní začít novou činnost v podniku. Jedná se především o kultivaci okolních pastvin a luk. Zakoupená technika také pomůže při mnoha jiných úkonech (přívoz krmení pro zvířectvo, vývoz hnoje, rozmetání hnoje, …).

Konkrétně se jedná o tyto zařízení: traktor, čelní nakladač, lopata, drapákové vidle, vidle na balíky, návěs, žací lišta, obraceč píce, shrnovač píce, přepravník balíků.

Žadatel: Ignis Forst s. r. o.


Doba realizace: 7/2017 - 2/2018


Výzva: Výzva č. 2 - PRV


Poskytnutá dotace: 1 048 243 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 611 500 Kč


Celkové náklady projektu: 1 949 915 Kč


Území realizace projektu: Hrčava