content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu je zjednodušení práce a zefektivnění procesu výroby nábytku. Zakoupená formátovací pila přispívá k úspoře času, zkvalitnění výroby a postupnému rozšiřování výroby tj. došlo k podpoře konkurenceschopnosti podniku.

Žadatel: Stolařství Křok, s.r.o.


Doba realizace: 5/2021 - 5/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 109 750 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 439 000 Kč


Celkové náklady projektu: 531 190 Kč


Území realizace projektu: Návsí