content-podporovany-projekt.php

Hlavní cíl projektu s plným názvem „Obnova vnitřního vybavení v kulturním domě MS PZKO Vendryně“ s registračním číslem 21/007/19210/780/152/001402, spočívá ve zkvalitnění a rozšíření vybavení Domu MS PZKO Vendryně. Dům slouží jako jediné kulturní centrum pro všechny občany a spolky ve Vendryni. Zakoupeny byly nové židle, které jsou k dispozici zejména při pořádání schůzí spolků, různých besed či seminářů všech občanů Vendryně a okolí.

Žadatel: Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu ve Vendryni, pobočný spolek


Doba realizace: 6/2021 - 3/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 157 643 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 199 045 Kč


Celkové náklady projektu: 475 433 Kč


Území realizace projektu: Vendryně