content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu je zefektivnění zemědělské výroby a posílení konkurenceschopnosti zemědělského podniku. Pořízený obraceč píce ovlivní čas a dobu sklizně píce a tím zlepší fermentační proces senážování a zajistí vyšší nutriční hodnoty senáže.

Žadatel: Karel Skupień


Doba realizace: 4/2021 - 3/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 198 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 330 000 Kč


Celkové náklady projektu: 399 300 Kč


Území realizace projektu: Písek u Jablunkova