content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu bylo dodání a instalace ozvučovacího systému v sálu Domu PZKO v Jablunkově. Zařízení bylo koncipováno tak, aby plně pokrývalo požadovaný prostor s dostatečnou prezencí a kvalitou přednesu pro mluvené slovo a hudbu. Díky realizaci aktivit došlo k významnému zkvalitnění zázemí pro spolkovou činnost, pořádání seminářů, workshopů a akcí samotného spolku, ale i aktivit pro ostatní spolky v okolí.

Žadatel: Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, pobočný spolek


Doba realizace: 7/2020 - 11/2020


Výzva: Výzva č. 5 - PRV


Poskytnutá dotace: 128 877 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 161 097 Kč


Celkové náklady projektu: 161 097 Kč


Území realizace projektu: Jablunkov