content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Parkoviště u nádraží ČD v Bystřici“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005584.

Předmětem projektu je parkoviště v těsné blízkosti železniční stanice Bystřice/Bystrzyca a autobusové zastávky Bystřice, žel. st., resp. tří nástupních míst této autobus. zastávky. Cílem projektu je umožnit odstavení auta a pokračování v cestě (např. do zaměstnání) veřejnou dopravou (autobusovou, železniční). Realizací dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst, které budou zahrnovat také parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. Součástí je výsadba zeleně a realizace dopr. značení.

Žadatel: obec Bystřice


Doba realizace: 4/2015 - 7/2018


Výzva: Výzva č. 5 - „MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava - podpora provázanosti různých druhů dopravy“


Poskytnutá dotace: 3 265 150 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 3 437 000 Kč


Celkové náklady projektu: 5 388 350 Kč


Území realizace projektu: Bystřice