content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Autobusová zastávka, chodník – Písečná“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005574.

Projekt řeší zvýšení bezpečnosti dopravy všech cílových skupin obyvatelstva v centru obce Písečná vybudováním osvětleného přechodu pro chodce, chodníku a autobusového zálivu k zastávce Písečná-škola, nejfrekventovanější lokalitě obce. V těsné blízkosti se nachází obecní úřad, základní a mateřská škola, obchod, kulturní dům, venkovní dětské hřiště a areál Výletiště. Stavba je situována v koridoru silnice III. třídy č. 01150 a bude přizpůsobena osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Žadatel: obec Písečná


Doba realizace: 8/2015 - 8/2018


Výzva: Výzva č. 4 - „MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava - bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích“


Poskytnutá dotace: 861 305 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 906 637 Kč


Celkové náklady projektu: 1 319 651 Kč


Území realizace projektu: Písečná