content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu s plným názvem „Pořízení kolaborátního robota do nábytkové dílny Bradop Nábytek, s.r.o.“ je usnadnění práce na CNC strojích pro zaměstnance ve stolárně, zvýšení konkurenceschopnosti podniku, zvýšení produktivity výroby podniku, modernizace výrobních procesů. Pořízením kolaborátního robota došlo k další modernizaci a zrychlení procesu výroby nábytku.

Žadatel: BRADOP Nábytek, s.r.o.


Doba realizace: 8/2021 - 6/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 405 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 900 000 Kč


Celkové náklady projektu: 1 209 879 Kč


Území realizace projektu: Jablunkov