content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Pořízení mobilního stroje pro zemědělskou výrobu“, registrační číslo projektu 17/002/19210/780/152/000262.

Projekt je zaměřen na rozvoj živočišné výroby v režimu ekologického zemědělství. V rámci projektu je zakoupen kolový traktor.

Žadatel: Igor Sikora


Doba realizace: 7/2017 - 12/2017


Výzva: Výzva č. 2 - PRV


Poskytnutá dotace: 1 120 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 600 000 Kč


Celkové náklady projektu: 1 936 000 Kč


Území realizace projektu: Návsí