content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření nové kvalitní dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu navýšit využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě obyvatel do zaměstnání, škol a za službami v dotčeném území se všemi pozitivními důsledky, kterými jsou především snížení zátěže životního prostředí a zvýšení bezpečnosti provozu. Cíle bude dosaženo vybudováním nového úseku cyklostezky, která odvede nemotorovou dopravu na komunikaci s nízkou frekvencí motorové dopravy.

Žadatel: Sdružení obcí Jablunkovska


Doba realizace: 2/2018-11/2020


Výzva: Výzva č. 13 - "MAS Jablunkovsko-IROP-Udržitelná doprava - doplnění sítě cyklotras a cyklostezek"


Poskytnutá dotace: 4 631 202 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 4 874 950 Kč


Celkové náklady projektu: 4 938 760 Kč


Území realizace projektu: Dolní Lomná, Mosty u Jablunkova