content-podporovany-projekt.php

Cílem projektu bylo zkvalitnění stávajícího stavu školní kuchyně na odloučeném pracovišti MŠ čp. 60 při ZŠ a MŠ Písek, p.o., tak, aby vyhovoval standardům moderní kuchyně, která splňuje přísné hygienické normy a vytváří příjemnější pracovní prostředí pro zaměstnance školní kuchyně, především kuchařky. V rámci projektu proběhla i rekonstrukce střechy nad částí přístavby budovy pro šatny pro děti V rámci propagace zdravého životního stylu proběhl projektový den pro děti MŠ na téma „Byliny v kuchyni“, na kterém byly vužity bylinky, které si děti pěstují ve vyvýšených záhonech na školní zahradě.

Žadatel: Obec Písek


Doba realizace: 7/2020 - 7/2021


Výzva: Výzva č. 5 - PRV


Poskytnutá dotace: 248 378 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 310 473 Kč


Celkové náklady projektu: 313 934,85 Kč


Území realizace projektu: Písek