content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem Rekonstrukce podlah a podlahové krytiny v PMŠ (polská mateřská škola) Bystřice 440. Projekt řeší rekonstrukci havarijního stavu podlah a podlahové krytiny v budově PMŠ, která je z r.1924. Detailněji se jedná o výměnu podlahové krytiny v 1.NP ve společné místnosti herny a lehárny, dále v 2.NP místnosti herny, lehárny a jídelny. Cílem projektu je zlepšení poskytovaných služeb v oblasti předškolního vzdělávání a zlepšení současného nevyhovujícího stavu. Součástí aktivit je také uspořádání environmentální přednášky pro děti (ornitologie).

Žadatel: Obec Bystřice


Doba realizace: 06/2020-09/2020


Výzva: Výzva č. 5 - PRV


Poskytnutá dotace: 247 808 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 309 760 Kč


Celkové náklady projektu: 309 760 Kč


Území realizace projektu: Bystřice