content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem Rozšíření mobilních prvků pro akce GOTIC. Cílem projektu je rozšíření nabídky atrakcí účastníkům kulturních akcí, které jsou pořádány během celé sezóny. Pro tyto potřeby byl pořízen partystan s příslušenstvím a 10 ks pivních setů. V rámci projektu byla vytvořena Babiččina bylinková zahrádka, která slouží nejen pro tematicky zaměřené akce, ale je také přístupná veřejnosti.

Žadatel: GOTIC, příspěvková organizace


Doba realizace: 08/2020-03/2021


Výzva: Výzva č. 5 - PRV


Poskytnutá dotace: 55 632 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 69 540 Kč


Celkové náklady projektu: 69 540 Kč


Území realizace projektu: Mosty u Jablunkova