content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem Szturc servis s.r.o. — rozvoj — CNC formátovací pila. V rámci projektu byla pořízena CNC nářezová pila – poloautomatizovaný proces formátování a řezání tvarově náročných dílců a hran pod úhly apod.
Ovládání je podpořeno přes PC a display, nastavení stroje pomocí servomotorů. Důvodem je zvýšená poptávka, efektivizace procesů a zvýšení bezpečnosti výroby.

Žadatel: Szturc servis s.r.o.


Doba realizace: 08/2019-04/2020


Výzva: Výzva č. 4 - PRV


Poskytnutá dotace: 374 103 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 117 695 Kč


Celkové náklady projektu: 1 311 675 Kč


Území realizace projektu: Nýdek