content-podporovany-projekt.php

Cílem projektu je rozvoj a diverzifikace nezemědělských činností žadatele. V rámci projektu bylo pořízeno minirýpadlo s příslušenstvím, které bude využíváno žadatelem k rozšíření jeho zemědělské činnosti
o výkopové práce a úpravu terénu, výstavbu retenčních nádrží na jímání vody a ostatních stavebních činností.

Žadatel: EkoFarma Milíkov, s. r. o.


Doba realizace: 10/2019-03/2020


Výzva: Výzva č. 4 - PRV


Poskytnutá dotace: 450 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 018 000 Kč


Celkové náklady projektu: 1 231 780 Kč


Území realizace projektu: Milíkov