content-podporovany-projekt.php

Předmětem projektu jsou investice zaměřené na rozvoj nezemědělských činností v oblasti stavebnictví. V rámci projektu byl pořízen nový stroj pro stavební činnost: pásové otočné rypadlo. Realizací projektu došlo
k modernizaci strojového parku firmy. Nový stroj bude provádět práce, které doposud firma nenabízela, nově byla rozšířena nabídka o stavební práce, což podpoří ekonomickou stránku podniku a přispěje k dalšímu rozvoji.

Žadatel: HM Wood-production s. r. o.


Doba realizace: 02/2020-02/2020


Výzva: Výzva č. 4 - PRV


Poskytnutá dotace: 360 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 800 000 Kč


Celkové náklady projektu: 1 052 700 Kč


Území realizace projektu: Jablunkov