content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Rozvoj společnosti R+M stavební“, registrační číslo projektu 18/003/19210/780/152/001166.

Hlavním cílem projektu je zefektivnění práce a služeb společnosti R+M stavební s.r.o. v oblasti výstavby rodinných domů a průmyslových staveb, zvýšení dostupnosti těchto služeb na místním trhu a podpoření rozvoje firmy. Cíl projektu je naplněn pořízením nového stroje – teleskopického manipulátoru/nakladače, který společnosti umožňuje vyřešit dosud problematické zajišťování manipulace (vykládka a nakládka) se stavebním materiálem na stavbách a tím zefektivnit a zrychlit samotnou výstavbu domů/budov.

Žadatel: R+M stavební , s. r. o.


Doba realizace: 12/18 - 2/19


Výzva: Výzva č. 3 - PRV


Poskytnutá dotace: 787 050 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 749 000 Kč


Celkové náklady projektu:


Území realizace projektu: Jablunkov